Shop Mobile More Submit  Join Login
OC: Masaharu Miki by Cursed-9-11 OC: Masaharu Miki by Cursed-9-11
too lazy to finish wahahaha :iconaboishappyplz:
=_= dang girly ata? hahahaha!!

:iconmissarisu: reference nga pala kung sakaling sipagin ka nang magkulay :iconawwwplz:
Add a Comment:
 
:iconbernce:
bernce Featured By Owner May 25, 2015  Professional General Artist
HONG GOLENG GOLENG!!!
Reply
:iconcursed-9-11:
Cursed-9-11 Featured By Owner May 31, 2015  Hobbyist Traditional Artist
parang nang aasar lang o hahahaha

mos mogoleng  keyooooo, momow keyo eeee
Reply
:iconbernce:
bernce Featured By Owner May 31, 2015  Professional General Artist
HONDO KO YOOOO!!!! CLOP CLOP CLOP
Reply
:iconcursed-9-11:
Cursed-9-11 Featured By Owner Jun 6, 2015  Hobbyist Traditional Artist
mos mogolong koyooooooooooooooooooooooooo!!!! 
Reply
:iconbernce:
bernce Featured By Owner Jun 7, 2015  Professional General Artist
hondo ko yooooo... mos mogolong ko no... :O
Reply
:iconcursed-9-11:
Cursed-9-11 Featured By Owner Jun 8, 2015  Hobbyist Traditional Artist
holo koooooo! sobrong golong mo koyoooooo hohoho
Reply
:iconmissarisu:
MissArisu Featured By Owner Apr 14, 2015  Hobbyist General Artist
Ako kaya yan. hahaha black hair dude, tapos white yung glasses ano ba 

sige sa bakasyon (May pa bakasyon namin :iconcryforeverplz:)
Reply
:iconcursed-9-11:
Cursed-9-11 Featured By Owner Apr 22, 2015  Hobbyist Traditional Artist
hahahahaha!! kunwari yankee ka na hahahaha

siryoso!?! whoa hahahaha kami june30 pa pasukan :iconawwwplz:
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
April 8, 2015
Image Size
2.0 MB
Resolution
2160×3840
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
88
Favourites
9 (who?)
Comments
8
×